Gdje smo - Ordinacija dentalne medicine dr. Marija BukmirORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
dr. MARIJA BUKMIR

Adresa: Mihačeva draga 15, 51000 Rijeka

Nalazimo se neposredno blizu trgovačkog centra Billa, gdje se nalazi i autobusna stanica linije 5.